VLG
vlg_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
 

SNAPDUBBELSHOT


voorbereidingen van de tentoonstelling Snap-Dubbel-Shot.
Lous America, Wim van Sijl, Willem G. Wevers en Henk Wijnen vertellen over hun werken en hoe zij het onderwerp Snap-Dubbel-Shot vertalen:
“Het is onontkoombaar dat in het totaalbeeld van deze tentoonstelling de individuele kunstenaar

beinvloed is door de onderlinge samenwerking”

Muziek : Wiel Conen

Locatie : Genootschap Kunstliefde in Utrecht in het jaar 2000.


film van Jan IJzerman:
http://vimeo.com/85020429


expositie: WillemG.Wevers / Lous America / Wim van Sijl / Henk Wijnen  

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯../CENTRE_JHON/vlg_CENTRE_JHON.html
૯01_BLIJE_WERKEN.html
INFO../INFO/INFO.html