W-Domeinen    -de eerste artistieke bepaling-


Van 1982 tot 1986 werden de kolenschuren aan de Walkade verbouwd tot atelier en woonhuis.

Deze verbouwing vormde de kern van het kunstproject erfgoedkunstwerk W-Domeinen

In 2003 werd na de verbouwing ook woonhuis Walstraat 6 opgenomen in het kunstproject.

In 2005 kwam daar de paardenstal bij waardoor het kunstwerk compleet was.


Orde der Rietjes   -de tweede artistieke bepaling-


Het appartement Walstraat 6 is de kern-lokatie van het kunstproject Orde der Rietjes.

Deze orde omvat Europese gedachten als immateriële zelfreflectie van een continentaal complex.

Om de orde zichtbaar te maken wordt in elk Europees land een monument opgericht met een plaquette waarop de postcode NL3401DP6 en het vignet van de orde vermeld staat.Uitgevoerd zijn monumenten in Frankrijk Salins les Bains en Polen Lubelsky.

In voorbereiding zijn monumenten in Malta Valleta, Italie Carrarra, Engeland Hull, Brigton,
b&b IJsselstein  b&b IJsselstein     b en b IJsselstein     b and b IJsselstein  bbIJsselstein   b b IJselstein  

b en b nieuwegein  b&b nieuwegein

Historie van appartement Walstraat 6  Het appartement is gelegen op de hoek Walstraat-Walkade en is onderdeel van woonhuis Walstraat 6.

Het woonhuis werd in 1906 door brandstoffenhandelaar Willem Batenburg opgericht op de fundamenten van zijn koetshuis. Hier woonde hij met zijn zoon en schoondochter weduwe Van Sijl. Aan de overkant van de Walkade lagen de kolenschuren. Voor zijn paard liet hij een nieuwe stal bouwen.

In 2003 werd het woonhuis verbouwd tot een kunstruimte en een appartement.

Kern van het kunstproject erfgoedkunstwerk W-Domeinen is de ontwikkeling van het gen met in bijzonder het generatieproces van families.


De twee verbouwde kolenschuren werden in 1995 aangewezen als Gemeentelijk Monument.

Er wordt gewerkt aan de status Rijksmonument.

De gevels van de vier gebouwen werden in 2005 middels koperen cirkelsegmenten virtueel met elkaar verbonden.

kolenschuur Walkade 15

woonhuis Walstraat 6

paardenstal Walkade

kolenschuur Walkade 17

kolenschuren aan de  Walkade

verbouwing van de kolenschuren 1985

hoek  Walstraat-Walkade

paard en stal van Batenburg