VLG
vlg_ORDE_DER_RIETJES.html
 

de orde doet een Europese zwaai in een poging om de code van het continent te kraken

ter duiding: de orde is een zijnswezen met tachtig nullen geconfigureerd door teeltdus elk EU-land een antenne grootmachtig in gebaar om verbindingen te leggenvorm:             stichting

oprichting:     4  juni 2004

leden:            ± 500.000.000

plaquette 16x20 cm

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/vlg_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
૯01_NL_3401_DP_6.html
INFO../INFO/INFO.html