VLG
vlg_HET_IK.html
 

FIJFDE ATELJEE SYNERGEERT GENERATIE-ONTWIKKELINGEN


onderzoek naar dat wat kunstenaarschap genoemd wordt

verboden gebied, gestrikt in klanken, teksten en beelden

ter lijve aanwezig, onlosmakelijk verbonden met het individu beschoren


tot de 14e generatie

expositie: Kunstruimte Kampen

zes weken live-performance

zes bedden, bureau, bar

diverse drieledige configuraties

documentatiemateriaal

voordrachten door derden

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯24_AALSGOLVER_DE_MINISTER_ANTWOORDE_VANMORGEN.html
૯26_COALSENSATION_IN_HET_FIJFDE_ATELJEE.html
INFO../INFO/INFO.html