address     Walstraat 6  3401 DP IJsselstein NL         

email         info@wimvansijl.eu     

phone        00 31 30 6872934

post           Walkade 15  3401 DR  IJsselstein NL

                home           exhibition           history            socle                            

 

Coal.2 is een kunstruimte gevestigd in Walstraat 6, IJsselstein


Coal.2 is te bezichtigen door twee ramen aan de Walkade en open op afspraak


voor de ramen ligt een sokkel voor tijdelijke skulpturen


infoborden aan de muur duiden inhoud van de kunstwerken en activiteiten


Coal.2 is niet commercieel en gefundeerd op ‘leven is kunst’


Coal.2 presenteert erfgoedkunst | jaren ‘80 kunst | hedendaagse kunst


Coal.2 is autonoom in het tentoonstellen


Coal.2 is een zelfstandige satelliet locatie van Museum IJsselstein waardoor gezamenlijke thema’s mogelijk zijn


Coal.2 maakt onderdeel van het Erfgoedkunstwerk W-Domeinen bestaande uit drie kolenschuren, twee woningen en een paardenstal van Brandstoffenhandel Batenburg Van Sijl (1860-1982) inclusief de sokkel in de openbare ruimte


op OpenKunstZondag, de eerste zondag van de maand, is Coal.2 open voor publiek van 13 tot 17 uur


Coal.2 is an art space located at Walstraat 6, IJsselstein.


Coal.2 can be viewed through two windows on the Walkade and is open by appointment.


in front of the windows is a pedestal for temporary sculptures 


information boards on the wall indicate the content of the works of art and activities


Coal.2 is non-commercial and powered by 'life is art'


Coal.2 presents heritage art | 1980s art | contemporary art


Coal.2 is autonomous in exhibiting


Coal.2 is also a satellite location of Museum IJsselstein which makes common themes possible


Coal.2 is part of the Heritage Artwork W-Domeinen consisting of three coal sheds, two houses and the horse stable of the coal merchant Batenburg Van Sijl (1860-1982) and a socle


On OpenKunstZondag, the first Sunday of the month, Coal.2 is open to the public from 1 to 5 pm

Hugo Boxhoorn