home           exhibition           history            socle                            

 

# 12

Willem G. Wevers


UIT DEPOT

nov. 2023 - maart 2024

# 12

Uit Depot


Willem G. Wevers (1953-2005)


Willem G. Wevers (1953-2005) werd na een schildersopleiding en 9 jaar studie aan de Academie voor Beeldende Vorming te Amersfoort in de jaren '80 - '90 een bekend kunstenaar in geënsceneerde fotografie. Hij gebruikte kunstgeschiedenis als voeding en prikkel, maar ook reclame-items, stripverhalen, en snapshots lagen op zijn werktafel. Van deze bekende en universele zichtbare wereld maakte hij persoonlijke reflecties en droombeelden waarin hij meestal zelf acteerde. Wevers was geen fotograaf. Hij bezat zelf geen camera. Zijn werken werden na veel schetsen door professionele fotograven in beeld gebracht.

Wevers zijn oeuvre is overzichtelijk en bestaat uit ± 40 werken. Op ± 23 werken is hij zelf aanwezig. Zijn lijf, geest en ideeën smelten hier samen tot een biografisch monument, een verstild menselijk universum, een versteende plastieke gang, een onnavolgbaar rizoom, dat onbewust bij de beschouwer blijft ronddraaien.

Sinds 1995 werkte Wevers samen met Henk Wijnen en Wim van Sijl als De 3Heren in video's, publicaties en zelfportretten.

De dag voor zijn overlijden gaf Wevers opdracht een oeuvreboek te maken. Hij wilde hierin wijzigingen van zijn beelden doorvoeren en had hiervoor ‘reanimatie schetsen’ gemaakt.

Stichting Werken Willem G.Wevers heeft het oeuvre-boek WillemG. Wevers Beelden 1982 - 2005 gerealiseerd en gepresenteerd tijdens overzichtstentoonstellingen in Kunstliefde Utrecht en Stadsmuseum IJsselstein (2011).

De nalatenschap van Wevers ligt sinds 2005 in depot van het Erfgoedkunstwerk W-Domeinen.
foto hieronder BEVESTIGING VAN HET BLAUW uit 1987 is een analoge opname waarbij Wevers zijn ellebogen en hoofd in de tafel heeft uitgezaagd .....


Reflecties op de vriendschap Wevers - VanSijl

door Wim van Sijl

Willem G. Wevers leerde ik kennen tijdens een tekenweek in de Ardennen. We deden de dagopleiding NHT aan de Akademie voor Beeldende Vorming Amersfoort. Ik stroomde na twee jaar avond-opleiding het vierde jaar dagopleiding binnen en ontmoette zo Wevers. Tijdens onze stages werkten we samen op Utrechtse scholen. Onze vriendschap groeide en we deden met gemak en plezier de MO-A vervolgstudie. Leven en kunst liepen gesmeerd. Wevers vervolgde na een jaartje schoolmeesterschap de eerstegraads lerarenopleiding. Ik ging na een jaartje reizen naar de Jan van Eyck-akademie. In 1983 waren we beide klaar voor de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) en verkochten onze studieprojecten. We waren toentertijd de duurste Utrechtse kunstenaars. Nadat de BKR was afgebouwd volgde een periode van subsidies van stad en rijk en exposeren in diverse kunst-initiatieven.

In 1995 kwamen we door Hedah Maastricht in directe samenwerking met Henk Wijnen. Wevers was uitgenodigd te exposeren in het beginnende kunst-initiatief Hedah en hij had ons als collega’s voorgedragen. Toen Wevers door Hedah werd afgewezen besloten we als De 3Heren samen te werken en de afwijzing van Hedah te overtroeven. Onze samenwerking bleek vruchtbaar. In onze derde expositie in Kunstzaal Hengelo smolt onze samenwerking tot het universele kunstwerk Fijne Configuraties. Hierop volgde het gezamenlijke kunstwerk Blije Werken (video’s, teksten en foto’s) dat in Maagdenburg (D) en Zagreb (HR) werd tentoongesteld. Wevers kon bij deze exposities door ernstige ziekte niet aanwezig zijn. Op 29 januari 2005 overleed Willem.

Uit respect, vriendschap en kunstenaarschap besloten Jan IJzerman, Marike Stokker en ik Stichting Werken Willem G.Wevers op te richten, zijn werk te beheren, een oeuvre-boek te publiceren en overzichts-exposities te organiseren. Henk Wijnen werd adviseur van de stichting en zo ontstond een periode van vergaderingen en notulen waarin de geest van Wevers voortleefde.

In 2023 overleed plots Jan IJzerman en verloren wij een goede vriend en een gedreven voorzitter. Zijn inzet was altijd leidend en intens geweest. Het idee om het erfgoed van Wevers over te dragen aan het erfgoedkunstwerk W-Domeinen werd voltallig ondersteund.